MU Long Phụng | TEST: 03/02 - OPEN: 05/02

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 307] 03-02-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 254] 03-02-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 251] 03-02-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 246] 03-02-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 235] 03-02-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 234] 03-02-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 214] 03-02-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 201] 03-02-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 189] 03-02-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 183] 03-02-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 184] 03-02-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 183] 03-02-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 187] 03-02-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 190] 03-02-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 560] 03-02-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 160] 03-02-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 171] 03-02-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 590] 03-02-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 501] 03-02-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 709] 03-02-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 599] 03-02-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 487] 03-02-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 490] 03-02-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 481] 03-02-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 785] 03-02-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 252] 03-02-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 273] 03-02-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 253] 03-02-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 265] 03-02-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 273] 03-02-2024
  Xem tất cả các bản tin